Nabídka služeb

GEDIP je poskytovatel celkových internetových a intranetových řešení pro usnadnění zpracování a využití informací. Nabídka služeb je soustředěna do následujících oblastí:

WEB design

Realizace WWW aplikací a projektů

Elektronické obchodování

Provoz a správa internetových serverů a řešení

Optimalizace pro vyhledávače – SEO

Reklama

Multimediální prezentace


© GEDIP
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.